Navigation Menu+

Hjemmeskole bliver mere og mere populært

Hjemmeundervisning er ikke noget nyt fænomen, det har eksisteret i mange flere år end skolernes 200 års levetid, og det eksisterer fortsat, omend det ikke er så brugt. Især ikke i Danmark. Men det er de seneste år blevet mere populært her i landet og der er fortsat stigende tilgang.

Der kan være mange forskellige årsager til at vælge hjemmeundervisning fremfor folkeskole eller privatskole til sine børn. En af de hyppigste årsager til, at forældre vælger at hjemmeundervise er desværre at børnene mistrives i skolen. Forældre der har oplevet at deres børn mistrives vælger nogle gange at tage børnene ud af skolen for at undervise dem hjemme i stedet og efter et stykke tid ser de fleste forældre en mærkbar forandring i børnenes trivsel, en forandring til det bedre vel at mærke.

Der er også forældre der fra starten vælger skolen fra og der kan være rigtig mange årsager til det. Nogen mener ikke at undervisningen i folkeskolen er fyldestgørende og andre mener, at deres børn har brug for en langt friere undervisningsramme end den folkeskolen kan give. Andre igen rejser meget og finder det nemmere og rarere for børnene ikke at skulle gennemleve så mange skift med skolen.

hjemmeundervisning2Hjemmeskole er altså for mange forskellige typer af familier og børn. En af fordelene ved at hjemmeundervise er,at man selv kan planlægge sin tid og sin prioritering af undervisning/læring så det passer bedst muligt til det enkelte barn. Den mulighed er ganske enkelt ikke tilgængelig i folkeskolen hvor så mange forskellige børn skal undervises i det samme på det samme tidspunkt. Dette kan give en utrolig dårlig balance i læringen hos børnene. Som hjemmeunderviser kan man tilrettelægge tid og aktiviteter, så det passer til børnenes behov og interesser.

Der findes et utal af muligheder for ekskursioner man kan tage som hjemmeunderviser, man kan for eksempel vælge at tage på museer; mange museer har meget billige takster og rabatter hvis man kommer flere gange om året. Der er også masser af gratis ekskursioner at tage, man kan tage på stranden og undersøge muslinger, sten, tang, liv i vandet, fugle og så videre. Eller man kan tage i skoven og kigge på planter, træer, dyr og insekter. Eller på havnen og se hvad der foregår sådan et sted. Man kan også tage på biblioteket, hvor der idag findes rigtig mange tilbud til nysgerrige børn og unge.

Derudover er det vigtigt som hjemmeunderviser at holde sig for øje, at der findes læring i alle aktiviteter. Noget så dagligdags som at handle kan der komme en hel del matematik, botanik, geografi, dansk/læsning/skrivning ud af. Det samme gælder for en ganske almindelig gåtur, i byen eller på landet eller hvor man nu skal hen.
Det er vigtigt at holde sig for øje, at der i alle samtaler man har med sine børn finder en masse læring sted. Det er også vigtigt som hjemmeunderviser, at være opmærksom på sine børns interesser.

I hver en spirende interesser ligger et meget stort potentiale for at lære og hvis man er opmærksom kan man støtte sine børn til at lære om hvordan de selv indsamler nødvendig viden og bliver klogere på sig selv og deres interesser.

En anden ting, som er fordelagtig, når man hjemmeskoler er, at børnene har mulighed for selv at vælge deres sociale relationer. De kan vælge til og fra som de har behov for og bliver ikke tvunget ud i at være sammen med tredive andre børn i mere end 6 timer om dagen som de ikke umiddelbart har andet tilfælles med end at være født det samme år.

hjemmeundervisning3Der er mange andre muligheder for at skabe sociale relationer end det at gå i skole og i SFO. Venner kan findes gennem fritidsaktiviteter, gennem venners venner, på nettet, på legepladsen og så videre. Der er endvidere også muligheden for, at mødes med andre hjemmeundervisere og deres børn, så man møder ligesindede og kan skabe gode venskaber på den måde. Men det kan selvfølgelig være udfordrende hvis man har et barn, som er meget socialt og helst vil ses med kammeraterne hele tiden, for der er meget lidt tid i de fleste familiers fortravlede hverdag til at lave spontane aftaler. Dette er en anden fordel ved hjemmeundervisning; man har mulighed for at være spontan.

1 Comment

  1. Hej. Ang. hjemmeundervisning er der mulighed for at få en lærerstuderende eller lign. Til at stå for undervisningen?
    Hilsen Marianne

Submit a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *